Mailboxde.cz je služba umožňujúca využitie virtuálnej schránky s nemeckou adresou a následné preposielanie doručených zásielok do Českej republiky a na Slovensko. Pomocou tejto služby je možné dostať sa k zásielkam, ktoré predajcovia za štandardných podmienok doručujú len v rámci Nemecka.