Kategória – Software

Spike

Aplikácia pre iOS kompatibilná s iPhone a AppleWatch umožňujúca sledovať glykémiu pomocou Freestyle Libre a niektorého z vysielačov, napr. MiaoMiao. Apple alternatíva k Xdrip+

Xdrip+ „Prvé kroky“

Druhý článok o aplikácii Xdrip+, ktory obsahuje krátky prehľad prvého spustenia aplikácie, spárovania BluConu, naštartovanie senzoru a jeho kalibrácie a tiež nastavenie českého jazyka.

Xdrip+ „Úvod“

Xdrip+ je alterntívny software k prídavným vysielačom k Freestyle Libre pre smartfóny s operačným systémom Android ako napríklad BluCon či MiaoMiao. Je to výborná aplikácia pre sledovanie aktuálnych hodnôt glykémie a kompenzácie diabetu v spolupráci s Freestyle Libre a napríklad vysielačom BluCon.

CyberGhost Pro VPN

CyberGhost Pro je jedna z mnohých dostupných služieb VPN, ktoré je dnes možné zakúpiť na internete. Pre potreby objednávania Freestyle Libre je dôležité len to, že VPN služba nám zabezpečí anonymitu v internete a dokáže maskovať našu reálnu lokalitu, za lokalitu inej krajiny. V prípade, že máte v úmysle nakupovať Freestyle Libre z inej krajiny, pre bezproblémový proces, môže byť použitie VPN častokrát veľká pomoc, niekedy nevyhnutnosť.