Skratky a pojmy

CGM – Kontinuálne monitorovanie glykémie (z Angl. Continuous Glucose Monitoring), čiže monitorovanie hladiny glukózy v krvi v krátkych časových intervaloch – rádovo minútových

VPN – (z Angl. Virtual Private Network) – je virtuálne sieťové pripojenie, ktoré okrem iného dokáže maskovať (anonymizovať) lokalitu, z ktorej s pripájame smerom do internetu. Laicky povedané, dokáže maskovať z ktorej krajiny sa účastník pripája a obchádzať tak prípadné regionálne obmedzenia.

NFC – (z Angl. Near Field Communication) ja vysokofrekvenčné komunikačné spojenie, ktoré umožňujúce výmenu dát na krátku vzdialenosť. Známe je napríklad z použitia pri bezkontaktných platobných kartách.

IP adresa – (z Angl. Interne Protocol) adresa resp. jednoznačný identifikátor komunikačného uzla v sieti. Z verejnej IP adresy je napr. možné určiť geolokáciu, z ktorej sa pripájame do internetu alebo prevádzkovateľa pripojenia. V praxi je možné to vyskúšať napr. na adrese https://whatismyipaddress.com/

Open Source – viď Wikipédia

 

*V slovníku pojmov nepoužívam vždy exaktné technické definície, ale skôr laické vysvetlenie podstaty pojmu v súvislosti s problematikou, ktorej sa venuje táto stránka. Preto ak ste techniky zdatný a definície Vám pripadajú nepresné, zmierte sa s nimi 🙂