Prvé spustenie

Pri prvom spustení aplikácie je potrebné odsúhlasiť súhlas so všeobecnými podmienkami a najmä so skutočnosťou, že software a výsledky v ňom majú len informačný charakter, nemajú sa využívať ako náhrada zdravotnej starostlivosti, resp. ako náhrada predpísanej liečby lekárom. To všetko platí aj pre tento článok. Osobitné upozornenia týkajúce sa celej tejto stránky mám uverejnené tu.

1. Zaškrtnite „I understand and Agree“ („Rozumiem a Sáhlasím“) a stlačte „Save“ („Uložiť“)

2. Vyberte typ senzora a vysielača, v našom prípade postupne, Libre,  BluCon a následne potvrďte „Yes“ („Áno“)

3. Xdrip+ si počas nastavení esšte vyžiada niektoré povolenia. Odporúčané je, povoliť ich. Najprv povolenie k prístupu k polohe.

4. Násladne to ešte môže byť povolenie odstrániť aplikáciu z módu pre šetrenie batérie

Spárovanie s vysielačom

Po úspešnom spustení je potrebné spárovať s aplikáciou vysielač. Podobne ako v prvej časti aj v tomto prípade budem popisovať vysielač BluCon. V prípade, že budem mať k dispozícii ďalšie vysielače, napr. MiaMiao, návod následne doplním.

1. Kliknite na tlačidlo Menu v ľavom hornom rohu

2. Vyberte „Bluetooth Scan“ („Hľadanie zariadení Bluetooth“)

3. Aplikácia Vás upozorní, ak nemáte zapnuté GPS – sledovanie polohy. Nie je potrebné ho zapínať, preto zvolte „No“ („Nie“) a následne v pravom hornom rohu kliknite na „Scan“ („Hľadať“)

Ak sa počas hľadania nezobrazuje žiadne zariadenie, stlačte 1x reset tlačidlo na vysielači BluCon kým ňom nezabliká červená kontrolka. Postup opakujte v niekoľko-sekundových intervlaoch, až kým telefón nenájde zariadenie.

4. Pre spárovanie zadajte sériové číslo vysielača, ktoré je vytlačené na jeho boku

Štart senzora a kalibrácia

Štart senzora vykonajte po tom ako ste nastrelili nový FL, následne ho aktivovali pomocou čítačky a po 60 minútach prečítali prvú hodnotu pomocou čítačky. Následne založte BluCon na FL a postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1. Kliknite na tlačidlo Menu v ľavom hornom rohu

2. Vyberte Štart senzoru

3. Aplikácia Vás upozorní, že štart senzoru máte vykonať len v prípade, že senzor už máte nastrelený, aktivovaný a spojený s vysielačom, Potvrďte voľbou  „Start sensor“.

4. Aplikácia sa Vás opýta, či ste FL senzor aktivovali dnes, v prípade že áno, potvrďte to stlašním „Yes today“ („Áno dnes“)

Aplikácia Vás následne vyzve, aby ste zadali čo najpresnejší čas, kedy ste štartovali senzor. Ten si viete zobraziť v čítačke FL v časti System status. Zadajte ho a pokračujte. Aplikácia následne sníma prvé hodnoty. To môže trvať niekoľko sekúnd, ale aj niekedy aj 20 minút. Zatiaľ sa mi nepodarilo zistiť od čoho tento čas zavisí. Majte telefón v dosahu vysielača a čakajte.

5. Po načítaní prvých dát Vás aplikácia vyzve ku kalibrácii.

6. Urobte 2 merania z krvi

7. Zadajte namerané hodnoty a potvrďte voľnou „Done“ („Hotovo“)

Nastavenie jazyka

Xdrip+ ponúka možnosť obsluhovať celú aplikáciu aj v českom jazyku. Jeho voľbu nájdete tu.

1. Kliknite na tlačidlo Menu v ľavom hornom rohu

2. Vyberte „Settings“ („Nastavenia“)

3. Následne vyberte „Xdrip+ Display Settings“ („Xdrip+ Nastavenie zobrazenia“)

4. Vyberte „Choose a specific language“ („Vyberte konkrétny jazyk“)

5. Vyberte si čestinu

6. Zapnite nastavenie „Force čeština Text“ („Vynútiť zobrazenie textu v čestine“)

Hotovo.

V ďalších článkoch sa budem venovať najbežnejším funkciám aplikácie Xdrip+. V prípade, že by Vás zaujímala nejaká špecifická téma, podeľte sa o ňu v komentároch.

 

Páčia sa Vám naše články?

Prihláste sa na odber noviniek a my Vám dáme vedieť keď bude niečo nové